Us presentem la programació de la 17ª Trobada Internacional d’Artesania de Ferro Forjat que tindrà lloc a Arles surTech del 15 al 17 d’octubre