Xarxa d’ambassadors

Couverture-de-livre_page-0001

Presentació de la xarxa

El treball en xarxa d’ambaixadors de PYRFER correspon a l’articulació d’una xarxa pròpia i especialitzada d’ambaixadors de PYRFER per tal d’assegurar la transmissió i la sostenibilitat del patrimoni històric del patrimoni comú, tangible i immaterial del ferro als Pirineus a la jove generació del zona transfronterera; millorar el coneixement mutu i la comprensió del significat i les conseqüències del progrés tecnològic de la Farga Catalana i enfortir la supervivència dels oficis relacionats amb el ferro.

Aquest treball en xarxa, que forma part de l’acció conjunta núm. 5 del programa Poctefa PYRFER, PYRFER Ambassadors - Networking, ha permès el desenvolupament d’un fulletó digital dirigit a promoure els intercanvis escolars entre llocs associats.

Aquest fullet inclou:

-Una presentació il·lustrada de la xarxa i del projecte.
-Una fitxa on es destaca l'oferta pedagògica i les possibilitats de fer sortides escolars a cada lloc, destinada als professors.
-Una lista d'accions + institucions de suport del projecte amb les pàgines corresponents.

L'objectiu específic del projecte és promoure el coneixement, la conservació i la transmissió del patrimoni industrial comú vinculat al ferro i el seu saber fer, el principal sector productiu dels Pirineus fins al segle XIX, gràcies a la participació directa de la comunitat del ferro.

El resultat final de PYRFER és la consolidació d'una xarxa de municipis especialitzats en la millora del patrimoni metal·lúrgic, d'una manera que sigui turísticament sostenible i que participi activament en el desenvolupament i l'execució d'una estratègia comuna patrimoni arreu del territori.

Oferta pedagògica PYRFER