Objectius i resultats

Per què és necessària la cooperació transfronterera per a aconseguir els objectius i resultats del projecte?

Els socis del projecte són principalment municipis rurals i de dimensió inferior als 5000 habitants (Alpens i Alins tenen 290 habitants). Es troben lluny dels centres neuràlgics i d'influència econòmica. No tenen capacitat per si sols de canviar i d'influenciar les dinàmiques territorials turístiques. No obstant això, junts compten amb tots els actius culturals, materials i immaterials, que actualment encara perviuen de la Farga Catalana en la zona est dels Pirineus que evoquen al valor històric patrimonial i cultural comú vinculat a la tradició siderúrgica de més de 2000 anys: des dels Boscos d'Alins a les Mines de Rancié (Ariège) i Mines de Batère (Vallespir), de les Forges de Pyrène a la Farga Palau a Ripoll,

de la Fira de ferrers i artistes del ferro a Besalú i la Biennal del Metall a Campdevànol a la Trobada Internacional a Alpens…. La posada en comú transfronterera d'aquests recursos que, només conjuntament, aconsegueixen explicar i recuperar la història compartida i tot el procés d'extracció, transformació i comercialització del ferro assenteixi les bases perquè els socis PYRFER es transformin en peça clau cap a un turisme cultural, sostenible i de qualitat als Pirineus amb capacitat d'intervenció i valorització a l'internacional. A partir d'un enfocament transfronterer, el ferro torna a ser motor de desenvolupament local i dóna visibilitat a un producte turístic compartit.


Objectius del projecte, resultats esperats i principals realitzacions


Objectiu
general
del projecte

Valorar el patrimoni material i immaterial vinculat al ferro a la regió est de POCTEFA a través del treball en xarxa de municipis experts en el coneixement, preservació i transmissió d'aquest llegat. L'intercanvi de tècniques, experiències i bones pràctiques dels socis PYRFER, aplicant els principis de la CETS, ha de reforçar les intervencions coordinades i de suport a la creació d'una estratègia turística i sostenible transfronterera com a motor competitiu.

Resultats esperats del projecte

El resultat final de PYRFER és la consolidació d'una xarxa de municipis especialitzats en la valorització del patrimoni metal·lúrgic de forma turísticament sostenible i, que participi activament en l'elaboració i execució d'una estratègia comuna patrimonial del conjunt del territori POCTEFA (producte turístic).

Objectius específics del projecte

Promoure la coordinació conjunta d'un producte turístic cultural i de naturalesa vinculat al ferro, sostenible, de qualitat i accessible durant tot l'any. De manera coordinada amb la resta de valors naturals, territorials i patrimonials de l'espai PYRFER, aquest producte impulsa el turisme sostenible, diversifica i complementa l'oferta existent en zones d'interior, garanteix el desenvolupament local i afavoreix la mobilitat dels ciutadans de l'espai de referència. Afavorir el coneixement, preservació i transmissió del patrimoni industrial comú vinculat al ferro i el seu savoir faire, sector productiu principal dels Pirineus fins al segle XIX, mitjançant la implicació directa de la comunitat del ferro. Aquesta comunitat participada per administracions, sector empresarial, comunitat educativa i associacions de ferrers és garantia del desenvolupament de la xarxa PYRFER com a vector turístic. Contribuir al posicionament i consolidació en els mercats locals i internacionals de PYRFER a partir de la identificació d'un model de governança singular, pilot i diferenciat en l'espai transfronterer. Un model que integri i aplicació un model de turisme sostenible i competitiu en l'execució de les seves actuacions basat en els indicadors sostenibles de qualitat turística desenvolupats en l’àmbit europeu.