Accions

Acció 1

Gestió del projecte

Gestió del projecte a càrrec d'un equip amb experiència supervisat per un Comitè de Pilotatge que asseguri la cohesió interna, la validació de continguts, el monitoratge, seguiment i control de les accions i la presa de decisions clau (GO/NO GO).

Acció 3

Plataforma PYRFER. Preservació dels actius del ferro.

Creació d'una oferta turística transfronterera especialitzada en la valorització del patrimoni del metall dels Pirineus a partir del desenvolupament de productes culturals (fires) i de naturalesa (rutes) que prioritzi la mobilitat dels habitants transfronterers durant tot l'any i enllaç la totalitat d'atractius turístics del metall de l'espai PYRFER (de manera sostenible, pedagògica i itinerant.
1. Desplegament de l’European Tourism Indicator System PYRFER
2. Posada en comú de les fires del Ferro dels Pirineus
3. Condicionament, integració i innovació de les Rutes del Ferro de PYRFER

Acció 5

Ambaixadors PYRFER. Treball en xarxa

Articulació d'una xarxa pròpia i especialitzada d'ambaixadors que faciliti i promogui accions de formació i intercanvi a escolars, a agents turístics i econòmics i a artesans del ferro a fi de garantir la transmissió de la importància del patrimoni del ferro als Pirineus i la perdurabilitat de la destinació PYRFER.
1. Seqüències pedagògiques entorn del cicle de vida del ferro dels Pirineus

2. Professionalització i intercanvi transfronterer de ferrers i artesans del ferro
3. Formació i intercanvi transfronterer d'experts en turisme

Acció 2

Comunicación y diseminación

Impuls de PYRFER com a referent turístic transfronterer en valorització del patrimoni industrial sostenible (metall) a partir de la implementació d'accions de promoció i difusió conjuntes de qualitat i innovadores que propiciï descobriment i coneixement.
1. Elaboració del pla estratègic de comunicació PYRFER
2. Creació web PYRFER
3. Desenvolupament d'eines promocionals

4. Sensibilització i disseminació resultats de la xarxa PYRFER

Acció 4

Centres transfronterers PYRFER. Millora del turisme de qualitat.

Habilitació de patrimoni material vinculat a la història del ferro dels Pirineus, actualment en desús, desprotegit i infra explotat, com a centres de recepció de visitants i intèrprets del savoir faire a partir de la incorporació de tecnologia 5D, implementació d'accessos automàtics de visita i creació de la primera escola transfronterera d'artesans del metall.
1. Condicionar i dinamitzar els centres transfronterers PYRFER

Acció 6

Coordinació, transferibilitat i permanència. Estratègia PYRFER.

Inici d'una estratègia coordinada i comuna patrimonial que seguint els indicadors de qualitat turística sostenible de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) permeti una gestió estable dels recursos del ferro en el conjunt del territori POCTEFA.