Projecte

El nostre objectiu és valoritzar el patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de desenvolupament sostenible.

Resum del projecte


PYRFER té com a objectiu fonamental valoritzar tot el patrimoni vinculat a la indústria secular de la metal·lúrgia (forja catalana, mines, martinets, forja artística, canals d'aigua, fires del ferro, etc.) present en la zona oriental de l'espai POCTEFA a partir del treball en xarxa i transfronterer entre els 10 socis del projecte PYRFER.

La valorització d'aquest patrimoni apareix com la condició per a superar les deficiències identificades en el turisme d'aquesta zona oriental dels Pirineus, marcat especialment per l’estacionalizació, l'absència d'estratègia compartida i una deficient col·laboració pública privada. PYRFER transforma els actius patrimonials del ferro en un producte turístic cultural i de naturalesa mitjançant la identificació d'un model de governança transfronterer i un discurs compartit que aplica els principis de la Carta Europea de Turisme Sostenible. PYRFER tracta les problemàtiques associades al turisme patrimonial de forma unida en l'espai POCTEFA, multiplica la capacitat de dinamització dels socis i incentiva la mobilitat de ciutadans dins de l'espai transfronterer de referència, consumidors principals d'aquesta tipologia de productes.