El projecte PYRFER es mencionat al Diari de Girona